Fossiele schelp

Tijdens de schorrenborrelwandeling vonden we deze fossiele schelp: een Scaphella lamberti, bekend uit Pliocene afzettingen, van het Noordzeegebied in het noorden tot de westelijke Middelandse Zee in het zuiden. In onze streken komt die veel voor in de Westerschelde.

>> Lees verder