Brandganzeninvasie op Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 24 oktober 2015 – Tijdens een watervogeltelling op zaterdagochtend 24 oktober, werd Frank Wagemans aangenaam verrast door aanvliegende groepen brandganzen vanuit Saeftinghe. Op korte tijd groeide de groep aan tot wel 393 vogels wat een mooi aantal is.

De brandgans (Branta leucopsis) is nog maar sinds 1984 een broedvogel in Nederland. Sindsdien zijn hun aantallen alleen maar toegenomen. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland steeg alleen al in Nederland het aantal overwinteraars van ongeveer 50.000 individuen in de jaren 1990 tot 300.000 in 2010. Daarnaast komt de vogel ook steeds frequenter voor als broedvogel. Deze vestiging begon in de jaren 1990 met broedgevallen in onder andere het Haringvliet. In 2011 werden alleen al in het Nederlandse rivierengebied 4190 broedparen geteld. Sinds de jaren 1990 zijn daardoor in de weilanden en in het Deltagebied het hele jaar door brandganzen aanwezig, in steeds toenemende aantallen.

De brandgans broedt op rotskusten langs onder andere Groenland, Nova Zembla en Spitsbergen. Om het nest te beschermen tegen roofdieren bouwt de vogel het nest op een veilige plaats die meestal alleen vliegend te bereiken is. Voor de jonge kuikens die nog maar een paar uur uit het ei zijn en helemaal nog niet kunnen vliegen, betekent dat een duizelingwekkende sprong van tot meer dan 100m hoog.

Brandgans was vroeger een zeldzame bezoeker aan onze schorren. De laatste 2 jaar zien we hen in steeds grotere aantallen verschijnen.

>> overzicht waarnemingen.be