Olievlek van anderhalve kilometer bedreigt trekvogels

Zeebrugge, 6 oktober 2015 – als gevolg van de aanvaring tussen een gastanker en een cargoschip deze ochtend voor de kust van Zeebrugge, is een oliespoor van ongeveer anderhalve kilometer lang gesignaleerd. Door de zuidenwind drijft die zachtjes richting Nederland. Dat is slecht nieuws voor de vele duizenden trekvogels die op dit ogenblik de kust gebruiken als gidslijn om naar meer zuidelijk gelegen gebieden te trekken.

Vooral voor zeevogels (zeekoeten, alken, jan-van-genten, grote sterns, meeuwen) kan de olievlek gevaarlijk zijn. Vogelbescherming Vlaanderen en haar opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Oostende staan echter paraat om eventuele olieslachtoffers op te vangen en te verzorgen.

Na de olierampen met de ‘Erika’ in 1999 voor de kust van Bretagne, de ‘Prestige’ in 2002 in Galicië en de ‘Tricolor’ in 2003 voor de Belgische kust hebben beide organisaties heel wat ervaring opgedaan in het opvangen, verzorgen en revalideren van met olie besmeurde zeevogels. Naar aanleiding van de ramp met de Tricolor – waarbij duizenden zeevogels in de olie terechtkwamen – werd een ‘Interventieplan Vogels’ opgemaakt. Er was immers nood aan een geïntegreerde werkwijze om de opvang en verzorging van getroffen vogels in de nasleep van een olieverontreiniging of een andere uitzonderlijke situatie op zee te organiseren. Dat plan kan – indien deze olievlek slachtoffers zou maken – meteen worden ingezet. Eveneens naar aanleiding van de ramp met de Tricolor, werd in het provinciaal domein Raversijde (Oostende) een nagelnieuw opvangcentrum gebouwd. In 2009 werd het in gebruik genomen door het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren van Oostende.

Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen aan de kust op om waakzaam te zijn en het VOC van Oostende of de kustgemeente te contacteren als er olieslachtoffers zouden worden gesignaleerd. Als je er aantreft, hou dan vooral je hond(en) aan de leiband.