Het gaat niet goed met wadvogels

Voor het eerst is er een overzicht van veranderingen bij de broedvogels van het hele Waddengebied gemaakt. In het rapport nummer 35 van Wadden Sea Ecosystem staat te lezen wat er gebeurde in de jaren 1991-2013. Ondanks de beschermde status van grote stukken van het waddengebied, in Denemarken, Duitsland en Nederland, gaan de meeste soorten toch achteruit.

>> Lees verder