Kwelvoorziening beschermt zoetwaterbel Perkpolder

In de Zeeuwse Perkpolder wordt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuw buitendijks getijde-natuurgebied aangelegd door 75 ha schor en slik toe te voegen aan de Westerschelde. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het grondwater in het aangrenzende landbouwgebied. Deltares onderzoekt sinds 2010 wat het effect hiervan zal zijn op het aanwezige grondwater.

Daartoe werd door Deltares een kwelvoorziening bestaande uit 61 verticale kwelbuizen die tot 17 meter diep de grond in zijn geboord, ontwikkeld. Deze voeren het extra kwelwater af dat als gevolg van het nieuwe getijdegebied onder de dijk doorstroomt.

>> Lees verder