Betere voorspellingen van overstromingen op rivieren

Overstromingen zijn natuurverschijnselen die niet voorkomen kunnen worden, maar die wel grote maatschappelijke schade kunnen veroorzaken. Om overstromingsschade te voorkomen of te reduceren kunnen maatregelen genomen worden – mits er goede en tijdige waarschuwingen beschikbaar zijn. Hoogwaterverwachtingen blijven echter altijd onzeker: het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe hoog de waterstanden op rivieren zullen zijn.

>> Lees verder