Als het regent in de Sahel overleven er meer kleine karekieten

Van verschillende trekvogels, waaronder de purperreiger en rietzanger, was het al bekend: als er in het najaar genoeg neerslag valt in hun overwinteringsgebied in West-Afrika, dan neemt de kans toe dat ze de winter overleven. Uit een analyse van in Nederland gevangen kleine karekieten blijkt hetzelfde effect. Hoeveel karekieten in Nederland terugkeren hangt dus voor een deel af van de hoeveelheid neerslag die in West-Afrika valt. Dit is te lezen in het vandaag verschenen Broedvogelrapport 2013 van Sovon.

>> Lees verder