Zienswijze Natura 2000 ontwerpbeheerplan Voordelta

De 10 natuur- en milieuorganisaties die betrokken zijn bij Zuidwestelijke Delta, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk, hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Voordelta.

Het ontwerpbeheerplan beschrijft de natuurwaarden in de Voordelta, en het pakket van afspraken en maatregelen om instandhoudingsdoelen te realiseren. Volgens Coalitie Delta Natuurlijk is het goed om te zien dat veel natuurdoelen in de Voordelta, mede door de voorgestelde maatregelen, behaald worden.

Maar er zijn volgens de Coalitie ook nog een flink aantal aandachtspunten in het beheerplan. Daarbij ligt de nadruk in het bijzonder op het instellen en handhaven van deelgebieden die geheel of gedeeltelijk gevrijwaard zijn van menselijke activiteiten. Rust is noodzakelijk om in de komende beheerplanperiode de Natura 2000 doelen dichterbij te brengen, en de positieve balans voor natuur in dit waardevolle gebied te borgen.

>> Lees verder