Zeebaars, van passant naar vaste bewoner

Vanaf 1990 tot 2007 zijn de aantallen zeebaarzen in de Waddenzee gestaag gegroeid. Zoutgehalte, watertemperatuur en beschikbaar voedsel zorgen voor optimale condities waaronder jonge zeebaarzen kunnen opgroeien. Maar er is nog geen verklaring voor de sterke afname van de laatste jaren.

>> Lees verder