Nederlands Planbureau wil andere aanpak in strijd tegen het water

Den Haag, 26 mei 2014 – Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. De mogelijke aantallen slachtoffers kunnen met vele duizenden afnemen door dijken gericht te versterken en de evacuatiestrategie aan te passen.

>> Lees verder