Steltlopers Potpolder

27 april 2014 – Tijdens een rondje Potpolder, zag Bram Vogels naast de standaard tureluurs, ook nog vier rosse grutto’s en een regenwulp.

Op zich is de potpolder wel relatief OK voor steltlopers rekening houdend met de beperkte grootte en de aanzienlijke verstoring. Bram heeft er de voorbije weken toch al zeker de volgende soorten gehad: tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, krombekstrandloper, bonte strandloper, temmincks strandloper, kluut, wulp, regenwulp, …

Op dat kleine stukje zit gewoon meer van interessante steltloper dan dat je normaal op het volledige Groot Buitenschoor hebt.