Zware metalen in overstromingsgebieden

Dit rapport bekijkt hoe de overstromingsgebieden uit het geactualiseerde Sigmaplan optimaal bemonsterd kunnen worden voor het vastleggen van de referentietoestand en nadien voor het opvolgen van de bodemkwaliteit in de tijd.

>> Lees verder