Vismonitoring Potpolder

18 en 19 december 2013 – Voor de eerste keer sinds de doorsteek, hebben de schorrenvissers hun fuik aan de Potpolder opgesteld.

De resultaten

18 dec 2013

Vissen

  • baars, 1
  • bot, 46
  • dikkopje, 7
  • driedoornige stekelbaars, 3
  • haring, 8
  • spiering, 11
  • sprot, 2
  • zeebaars, 7

Krabben en garnalen

  • grijze garnaal, 155
  • steurgarnaal, 34

19 dec 2013

vissen

 • bot, 60
 • brasem, 9
 • dikkopje, 9
 • driedoornige stekelbaars, 1
 • grauwe poon, 1
 • haring, 11
 • karper, 1
 • slakdolf, 1
 • snoekbaars, 2
 • spiering, 14
 • zeebaars, 11

Krabben en garnalen

 • grijze garnaal, 327
 • steurgarnaal, 55

Tegen onze verwachtingen in vallen de resultaten zeer goed mee, de vangst van de twee dagen zijn goed te vergelijken. Opvallend is el dat er geen krabben gevangen werden, en dit in Lillo waar de inwoners krabbenvangers genoemd worden.

Als bijzondere vangst noteren we een grauwe poon(tje) gevangen. Bij zulke kleine visjes is het soms wel twijfelen tussen grauwe- en rode poon. We houden het op grauwe poon daar de typische blauwe rand aan de zijvinnen van de rode poon niet waarneembaar waren.

De locatie daar heeft echter ook enkele minpunten, namelijk de eerste 50m na de dijk is het echt ploeteren in het slik; aan de waterkant is het wel opletten voor dicht geslibde oude turfputten , stenen en oude boomstronken. De ondergrond zijn daar oude turfbanken en dus goed begaanbaar.

Het ergste is wel de grote hoeveelheid vuiligheid dat in de netten terecht komt. Het plantaardig materiaal is normaal, maar de hopen plastic, in alle mogelijke vormen, folie, potjes, koffiefilters, enz. is een echte schande dat de Schelde nog zo vervuild is met dergelijke troep.
Maar er is ook een pluspunt : buiten dat stuk ploeterwerk is de visplek zeer goed bereikbaar en kort bij.

>> fotoverslag