Stormgasten Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 7 december 2013 – Na een storm zie je op het Groot Buitenschoor soms de vreemdste dingen.

Fons Vervoort seinde ons vanuit de vogelkijkhut de aanwezigheid van een alk of zeekoet. Beiden zijn echte zeevogels die zelden of nooit in het binnenland te zien zijn. Hun hele leven verblijven ze op zee en alleen om te broeden komen ze aan land. Enkel een stevige storm blaast hen soms het binnenland in.

Alk en Zeekoet zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden, vooral omdat de afstand ten opzichte van de waarnemer vaak aanzienlijk is. Op trektelposten langs de kust worden daarom vaak “Alk/Zeekoet” geteld als men niet zeker weet of het om een Alk of een Zeekoet gaat.

Terwijl Fons Vervoort vanuit de kijkhut observeerde, stond Frank Wagemans op de dijk aan de containerterminal te kijken naar wat er op het slik aangespoeld was.

En voor wie zijn ogen niet gelooft: ja het is een zetel. Nu die is handig voor de visserkes als die daar hun fuik gaan zetten of legen. Nu kan Georges hen vanuit zijn gemakkelijke zetel commanderen.