Visatlas Zeeland

Vissen vormen een goede graadmeter voor de ecologische toestand van een water. De informatie over de verspreiding van vissen is van veel gebieden in Zeeland nog incompleet. De Vissenatlas Zeeland wil dit probleem aanpakken.

Hoewel er veel visonderzoek heeft plaatsgevonden is de data versnipperd bij diverse organisaties en bedrijven aanwezig. Door het visatlasproject zal hier verandering in komen. In de toekomst kan hierdoor onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Sinds 2012 werken Het Zeeuwse Landschap, RAVON en Zeeschelp aan de voorbereiding van een visatlas. De voorlopige resultaten zijn in de vorm van deze levende digitale atlas te zien.