zondag 5 mei – Vroege vogelwandeling

Groot Buitenschoor, 5 mei 2013 – Een terugblik op de vroege vogelwandeling.

Spijtig genoeg kunnen wij de vogels die er waren niet op foto laten horen. Daarvoor moet je volgend jaar maar eens meekomen.

{literal} {/literal}

Groot Buitenschoor, 7.00 uur , prachtig weer.
gids: Walter Van Ginhoven

Wat was er te horen en ook te zien:

 • rietgors – Emberiza schoeniclus
 • zwartkop – Sylvia atricapilla
 • fitis – Phylloscopus trochilus
 • tjiftjaf – Phylloscopus colhybita
 • pimpelmees – Cyanistes caeruleus
 • 4 knobbelzwanen overvliegend – Cygnus olor
 • grauwe gans – Anser anser
 • bergeend – Tadorna tadorna
 • tureluur – Tringa totanus
 • kokmeeuw – Larus ridibundus
 • houtduif – Columba palumbus
 • huismus – Passer domesticus
 • blauwborst – Luscinia svecica
 • roodborsttapuit – Saxicola torquata
 • kluut – Recurvirostra avosetta
 • putter – Carduelis carduelis
 • rietzanger – Acrocephalus schoenbaenus
 • scholekster – Haematopus ostralegus
 • aalscholver – Phalacrocorax carbo
 • gele kwikstaart – Motacilla flava
 • witte kwikstaart – Motacilla alba

Hermine Van Meirvenne