En wat hebben we zondag gezien?

Hermine Van Meirvenne bezorgde ons een lijstje met bijna alle tijdens de wandeling van zondag 7 oktober geziene flora en fauna.

Planten.

 • witte honingklaver
 • duizendblad
 • bezemkruiskruid
 • heelblaadjes
 • pastinaak
 • rode klaver
 • peen
 • knoopkruid
 • smalle weegbree
 • gewone bereklauw
 • kruipende boterbloem
 • jacobskruiskruid
 • koninginnekruid
 • brandnetel
 • akkerdistel
 • smeerwortel
 • paardestaart
 • klein hoefblad
 • blaassilene
 • asperge
 • reukloze kamille
 • melkkruid
 • engels slijkgras
 • bleke morgenster
 • spiesmelde
 • sporkehout
 • glad walstro
 • zeeaster
 • speerdistel
 • botanische roos
 • ganzevoet
 • wolfspoot
 • kaardebol
 • st. janskruid
 • vlasbekje
 • witte krodde
 • muurpeper
 • bijvoet
 • herderstasje
 • boerewormkruid
 • echt bitterkruid
 • dioscorea sp.

Vogels

 • ekster
 • kraai
 • knobbelzwaan
 • meerkoet
 • wilde eend
 • krakeend
 • pimpelmees
 • zwartkop
 • kleine karrekiet
 • aalscholver
 • houtduif
 • putter
 • gaai
 • fuut
 • scholekster
 • graspieper
 • wulp
 • strandplevier
 • kuifeend
 • torenvalk
 • blauwe reiger
 • waterral
 • groenpootruiter
 • tureluur
 • rietgors
 • spreeuw
 • futis
 • tjiftjaf
 • grauwe gans
 • bergeend
 • kievit

Vlinders

 • dagpauwoog
 • kleinevos
 • gewoon blauwtje
 • icarisblauwtje
 • koolwitje
 • bruin blauwtje

Libellen

 • steenrode heidelibel

Paddestoelen

 • geschubte inktzwam
 • weidechampion

Enkele bijzonderheden

Er was aan het begin van de wandeling om 9.30 uur rijm aan de grond
De maan was zichtbaar door de heldere lucht.
De zon scheen gans de wandeling.