Nieuwe publicaties: historische ontwikkeling v/d haven van Antwerpen

Bij het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout verschenen twee publicaties van de hand van ir. Herbert Smitz rond de historische ontwikkeling van de haven van Antwerpen.

Deel 1 van het boek legt een historisch verband tussen de ontwikkeling van de haven van Antwerpen en de Scheldepolders. Het tweede deel legt een link naar de toekomst op basis van het nagestreefde te behandelen zeegoederenpakket voor de komende 25 jaar.

Deze twee publicaties, alsook alle andere publicaties uit deze reeks, kan je hier downloaden.