Begrazingsteam Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 9 juni 2012 – Mogen wij u even voorstellen, het vijfkoppige en jeugdige begrazingsteam op het zilt grasland. Zij zorgen voor een gevarieerde begrazing.

Als je kijkt naar de paarden of pony’s in natuurgebieden, dan zie je dat deze dieren aan mozaiek begrazing doen. Het ene stuk wordt kort afgeknabbeld, een ander stuk kijken ze niet naar om, nog een ander stuk wordt gebruikt als mestplaats, en overal lopen paadjes die in het landschap zijn uitgesleten.

Meer info over graasgedrag kan u nalezen op