Actie om scholekster voor uitsterven te behoeden

Vogelbescherming Nederland start een Actieplan Scholekster en wil o.a. onderzoek doen naar de noodzakelijke maatregelen om de scholeksters voor uitsterven te behoeden. In de laatste 15 jaar is het aantal broedparen met 50 procent afgenomen. Momenteel zijn er minder dan 100.000 broedparen in Nederland. De scholeksters broeden vooral in de Zeeuwse Delta en het waddengebied. Door de intensivering van de landbouw is er minder voedsel en zijn ook mossels en kokkels een schaarser goed geworden voor de scholekster.

>> Lees verder