Getijdennatuur, onschatbare natuur

Met de realisatie van het Sigmaplan worden overstromingsgebieden aangelegd die onder invloed van het getij komen. Hierdoor ontstaan slikken en schorren.

Deze getijdengebieden van de Schelde zijn niet alleen een sterk staaltje prachtige natuur, ze zijn ook bijzonder nuttig. De brochure belicht de toevoegde waarde van zo’n getijdengebied.

>> Lees verder