Gemeente Sluis wil ‘natuurgrens’ Westerschelde verleggen

Nieuwvliet-Bad, 25 oktober 2011 – De Nederlandse Raad van State doet binnen zes weken uitspraak over een beroep van de gemeente Sluis tegen de aanwijzing van de Westerschelde als Natura 2000-gebied.

Zo’n zone wordt, wegens de natuurwaarden, volgens Europese richtlijnen beschermd. Daardoor zijn er minder ontwikkelingen mogelijk.

Het gaat Sluis niet zozeer om de aanwijzing, maar om de begrenzing van het gebied. Ter hoogte van Nieuwvliet-Bad is het strand bij het beschermde gebied getrokken, vanwege de aanwezigheid van het nabijgelegen, binnendijkse natuurgebied Herdijkte Zwarte Polder. Dat sluit straks op die manier aan op het ‘natuurgebied’ Westerschelde.

Sluis vreest nu beperkingen van huidig en toekomstig gebruik van het strand. Onder meer voor de eigenaar van strandpaviljoen De Molen, dat straks in het gebied zou vallen, kan het besluit verstrekkende gevolgen hebben, vreest de gemeente.

Sluis vraagt nu van de Raad van State om het strand bij Nieuwvliet, net als voor de rest van de kustlijn geldt, niet in de Natura 2000-zone te laten vallen, maar de grens ter hoogte van de zeelijn te leggen.

bron: www.pzc.nl

{global_content name=’GoogleMaps Zwarte Polder’}