Flessen Oosterscheldewater te koop

Yerseke, 24 oktober 2011 – Het Yersekse bedrijf Endy begint medio november met de verkoop van Oosterscheldewater. Endy heeft zeker anderhalf jaar op groen licht moeten wachten, omdat nVWA in eerste instantie vond dat het ‘zeewater’ onder het Drinkwaterbesluit valt. Omdat Oosterscheldewater meer zout water bevat dan ‘normaal’ water, was daar moeilijk aan te voldoen.
Daarom zijn ze het maar ‘gastronomisch zeesap’ gaan noemen. Maar ook toen moest er nog een kwaliteitswaarborgsysteem opgezet worden. “We hebben veel moeten veranderen in het systeem”, aldus Poppe.