Een uitzonderlijk goede zomer voor zeldzame zeenaaktslakken

De afgelopen maanden hebben sportduikers een ongekend groot aantal waarnemingen van zeldzame en schaarse zeenaaktslakken gemeld. In de Zeeuwse kustwateren zijn opvallend veel exemplaren van tenminste een achttal zeldzame of schaarse soorten aangetroffen.

>> Lees verder