Zeldzame site uit steentijdperk opgegraven in Kruibeke

Kruibeke, 22 juni 2011 – Archeologen hebben in Bazel (Kruibeke) een zeldzame site van de zogenoemde Swifterbantcultuur ontdekt. Die bewoningsfase uit de steentijd was tussen 5.000 en 3.500 voor Christus een scharnierperiode tussen het jager-verzamelaarsbestaan en een meer sedentair bestaan in de zandstreek

“De site ligt aan de rand van een oude geul van de Schelde”, zegt onderzoeker Erwin Meylemans van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) vrijdag. “De Swifterbantcultuur vestigde zich aan de rand van toenmalige rivieren, waardoor hun bewoningsplaatsen bedekt zijn door metershoog rivierslib en zelden aan het licht komen.”

In de zone werden vuurstenen werktuigen, aardewerk en botmateriaal aangetroffen. Opgegraven schelpen en plantaardig materiaal zullen dienen om het prehistorische landschap te reconstrueren.

“De vondst van deze site is zeer uitzonderlijk en zeldzaam in Vlaanderen, er zijn enkel sites gekend in Melsele en Doel”, zegt Meylemans nog. “Ze dateren van het einde van de midden steentijd tot het begin van de nieuwe steentijd, de zogenaamde Swifterbantcultuur.”

Overgang
In die periode maakte de mens in de zandstreek de overgang van het jager-verzamelaarsbestaan naar een meer sedentair bestaan. Er werd op kleine schaal aan landbouw gedaan en dieren werden gedomesticeerd, maar men leefde toch nog vooral van jacht en visvangst. In de leemstreek waren de boerengemeenschappen eerder al sedentair geworden.

De site is gelegen in de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en kwam aan het licht bij de aanleg van een sluis bij een gecontroleerd overstromingsgebied.

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV en in samenwerking met de Universiteit Gent graven VIOE-archeologen tot eind juli twee zones op.