Breuk persleiding Bath leidt tot lozing ongezuiverd afvalwater in Westerschelde

Bath, 27 mei 2011 – Vrijdagochtend 27 mei 2011 is de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath in Zeeland stilgelegd vanwege een breuk in de persleiding op het terrein van rioolwaterzuivering. Om te voorkomen dat riolen zouden overlopen in West-Brabant, wordt sinds 14.00 uur rioolwater ongezuiverd geloosd op de Westerschelde.

Ongezuiverde lozing
Het afvalwater wordt nu ongezuiverd geloosd via de leiding waar normaal het schone zuiveringswater wordt geloosd. Het lozingspunt bevindt zich in de buurt van het dorp Waarde en bevindt zich ook bij de laagste waterstand diep onder water in de Westerschelde. Het waterschap heeft contact gelegd met de gemeente Reimerswaal en Rijkswaterstaat. Enige stankoverlast wordt niet uitgesloten.

Vervolg
Over de oorzaak van de breuk in de persleiding en de planning van de herstelwerkzaamheden is nog niets bekend. Tijdelijke, alternatieve mogelijkheden om rioolwater richting Bath te vervoeren worden nu door het waterschap onderzocht en zo snel mogelijk ingezet. Uitgangspunt is dat de ongezuiverde lozing zo snel mogelijk ongedaan wordt gemaakt.

Rioolwaterzuivering Bath
Op de rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie Bath (Zeeland) zuivert waterschap Brabantse Delta het afvalwater van een groot gedeelte van West-Brabant. De aanvoer van het afvalwater vindt plaats via de belangrijkste en langste transportleiding voor afvalwater van West-Brabant: de zestig kilometer lange afvalwaterpersleiding van Moerdijk via Roosendaal en Bergen op Zoom naar de rioolwaterzuivering in Bath. Het afvalwater is afkomstig uit het verzorgingsgebied West-Brabant ten westen van Zevenbergen.

bron: waterschap Brabantse Delta