Leverbot op dijk en schorren

Geregeld zijn er op onze schorren schapen gestorven aan leverbot.

Leverbotziekte, ook kortweg “leverbot” genoemd, is een wereldwijd verspreide parasitaire ziekte waarbij runderen, schapen en geiten de hoofdgastheren zijn. Ook mensen kunnen besmet raken. Mits enige voorzichtigheid is dit laatste te vermijden.

>> Lees verder