Zeebies – scirpus maritimus

Zeebies komt algemeen voor op de brakwaterschorren, meer uitgesproken op het Groot Buitenschoor waar het over de ganse lengte van het schor in 1e linie staat.

De naam zeebies zet je eigenlijk op het verkeerde been want deze plant staat namelijk het liefst met zijn voeten in zoet of brak water. Een overstroming met puur zeewater verdraagt hij slechts kortstondig.

Zeebies is gemakkelijk herkenbaar door de driekantige stengel en de uit compacte hoofdjes bestaande bloeiwijze. Ondergronds bezit de plant een ronde, houterige knollen waarin voedingsstoffen liggen opgeslagen. Deze knollen vormen het hoofdvoedsel voor overwinterende grauwe ganzen.

Meer weten?