Strandmelde – Atriplex littoralis

Strandmelde Atriplex littoralis is een éénjarige zoutminnende plant die behoort tot de Ganzenvoetfamilie (Chenopodium) net zoals Spiesmelde, Rode ganzenvoet en Kustmelde die je ook kunt terugvinden op onze brakwaterschorren.

Strandmelde vind je meestal tussen het vloedmerk waar organisch materiaal tot ontbinding gaat en zo de voor planten noodzakelijke stikstofverbindingen gevormd worden. Deze plant is ook heel goed bestand tegen het soms hoogoplopende zoutgehalte.
Totnutoe hebben wij deze plant enkel teruggevonden op het Groot Buitenschoor, op het meest stroomafwaartse deel bij de Be-Nl grens.

Kenmerkend zijn de lange smalle bladen, maximum 1,5 cm breed, die gaaf tot getand kunnen zijn.

Meer weten?