Smalle rolklaver – Lotus glaber

Een vrij algemeen voorkomende plant op brakke schorren is de smalbladige rolklaver. Op het eerste zicht zou je zeggen dat het om moerasrolklaver gaat, maar er zijn toch wel duidelijke verschillen.

smalbladige-rolklaver--frank-wagemans

Als je je eventjes op de knieën zet, dan zie je het meest duidelijke en gemakkelijk herkenbare verschil: de vorm van de blaadjes. De smalle rolklaver dankt haar naam aan haar smalle bladeren. Op onderstaande tekening zie je links de blaadjes van de gewone rolklaver en rechts die van de smalle rolklaver.

smalbladige-rolklaver-verschil-moerasrolklaver

Smalle rolklaver is typisch voor brakke, kleiige graslanden, op hoge schorren en aan zeedijken. Deze plant komt vrij algemeen voor in de Nederlandse voordelta en meer naar het oosten aan de benedenloop van de grote rivieren.

Meer weten