Selderij – Apium graveolens

Je zou het hier niet verwachten, maar selderij is een plant die houdt van een brakke, natte bodem zoals je die op schorren aantreft. Als de bodem dan ook nog uitgesproken stikstofrijk is, dan voelt de selderij zich in zijn nopjes.
Deze plant vind je op de hoge schorren en in contactsituaties tussen zout en zoet milieu.

Hij tolereert zout tot op een zeker niveau; zijn niche is nogal smal tussen zwak brak en brak. Hij overleeft in een bodem met gering tot matig chloorgehalte (0,5 – 0,7% Cl)

Selderij staat op de Rode Lijst met de vermelding ‘zeldzaam’.

bron: Flora databank Instituut voor Natuurbehoud

Meer weten?