Kustmelde – Atriplex glabriuscula

Kustmelde is een zeer zeldzame éénjarige plant van kusten en estuaria. Je vindt die zowel op zandige plaatsen als op een brakke, vochtige bodem. De plant lijkt sterk op de Spiesmelde Atriplex prostrata; dat zou kunnen verklaren waarom wij er al die jaren mogelijk overheen gezien hebben.

In de Geïllustreerde Flora van Heimans, Heinsius en Thysse lezen, ik citeer:

Eenjarige groene plant, bladen meelachtig bestoven. Bladen driehoekig, getand en met kleine uitstaande slippen aan de voet. Beursje bij rijpheid opgezwollen, soms aan de voet verhard. Bloei: juli – sep. Op luwe plekken op vloedmerken langs de kust en op zeedijke, z.z. in het Delta- en het Waddengebied (vooral veel in de spatzone langs de Afsluitdijk); niet in België. Ar: Zeekusten van NW.-Europa en op enkele plaatsen langs de O.-kust van N.-Amerika”

Volgens waarnemingen be kun je Kustmelde slechts goed herkennen aan de hand van rijpe vruchten. Deze zijn in rond de maand september meestal wel aanwezig.

Meer weten?