Hertshoornweegbree – Plantago coronopus

De hertshoornweegbree (Plantago coronopus) is een in België en Nederland van nature voorkomende, eenjarige of meerjarige, tweeslachtige, 5–20 cm hoge kruidachtige plant.

De hertshoornweegbree groeit op ziltige, zandige plekken in duinen, op zeedijken, hoge schorren en groene stranden. Ook vind je deze plant verspreid in het land langs wegen en in bermen als gevolg van het gebruik van strooizout.

Deze plant kan goed tegen vertrapping en groeit op plaatsen waar andere planten niet goed gedijen. Bij het opkomen van andere soorten verdwijnt de hertshoornweegbree.

Meer weten?