Goudknopje – Cotula coronopifolia

Goudknopje is een iets vlezige eenjarige plant uit de composietenfamilie. Het bloemhoofdje staat aan het uiteinde van een kale stengel, en bestaat enkel uit gele buisbloemen. Deze soort is typisch voor drooggevallen, zilte tot brakke grond. Deze plant krijgt de klassering zeldzaam omdat zijn biotoop beperkt is.

Goudknopje is een exoot afkomstig uit Zuid-Afrika. In Europa werden de eerste exemplaren voor het eerst gevonden in 1739 in de Eemsdelta. Later werden zij ook gezien op Duitse en Deense waddeneilanden, maar daar zijn zij ondertussen echter reeds volledig verdwenen.

Goudknopje is een echte pioniersplant die veel lager in het getijvenster kan groeien in vergelijking met de andere pioniersplanten.

Meldingen op onze schorren

  1. De eerste melding dateert van de zomer 2007 toen Bart Vandevoorde van het INBO op het zilte grasland van het Groot Buitenschoor, verschillende exemplaren van goudknopje terugvond.
  2. In oktober 2012 vermoedde Georges Hofer dat er goudknopje op het hoge slik van het GBS groeide. Een kleine survey door Frank Wagemans leerde dat er minstens 15 plantjes op het hoge slik stonden.
  3. In oktober 2014 vond Koen Vanagtmael een 50-tal plantjes terug op het noordelijke deel van het Galgeschoor, tegen de containerterminal aan.
  4. In september 2015 vonden Georges Hofer en Frank Wagemans een 500-tal van deze plantjes terug op het Galgeschoor.
  5. In juli 2016 doken de eerste plantjes op in de Potpolder.
  6. In augustus 2016 vond Hug Van Beek op een zilt grasland een 300-tal bloeiende exemplaren terug, zie melding.
  7. Tijdens de wandeling van 6 november 2016 vonden wij enkele exemplaren op het Galgeschoor thv Blauwgaren.
  8. op 23 en 24 november 2019 vond Koen Van Agtmael verschillende exemplaren op het zilte grasland van het Galgeschoor.
  9. In juli 2020 bleek het noordelijke deel van het Galgeschoor overwoekerd met Goudknopje.

Meer weten?