Okergele stropharia – Stropharia coronilla

Tijdens een uitwaai- en uitregenmoment begin november 2023 op de dijk van het Groot Buitenschoor, vond Koen Vanagtmael een totnutoe nog niet opgemerkte paddenstoel: de Okergele stropharia – Stropharia coronilla.

Deze paddenstoel is een inheemse en vrij algemeen voorkomende soort. Deze paddenstoel leeft als terrestrische saprotroof op kale grond en op grasresten in schrale graslanden. Hij komt voor tussen het helm (Ammophila) en aanspoelsel in de buitenduinen. Hij komt vooral voor op droge, kalkhoudende zandige bodems, maar ook in tamelijk vette graslanden op klei. – bron: Wikipedia