Knutmuggen

CULIMON-project

In opdracht van de Waterwegen en Zeekanaal nv voerde Charlotte Sohier onderzoek uit naar de aanwezigheid van knijten (Culicoides). Hiertoe plaatste zij in 2011 17 Mosquito Magnet Liberty Plus vallen langsheen de Schelde. Dit zijn CO2 vallen met een propaanfles. Het zijn dezelfde vallen die gebruikt werden voor het MODIRISK-project.

De Mosquito Magnet Liberty Plus werkt op propaan die wordt omgezet in water, CO2 en warmte. Dit trekt enkel bloedzuigende insectenwijfjes aan die op zoek zijn naar een maaltijd, geen andere dieren worden met deze val gevangen en bovendien is ze onschadelijk voor mens en milieu.
De val maakt gebruikt van een tweeventiloren-systeem, één zorgt voor verspreiding van de CO2, de andere zuigt muggen aan. De muggen die naar binnen worden gezogen, worden gevangen in een net.

MosquitoMagnetLibertyPlus-toestel MosquitoMagnetLibertyPlus

 

De resultaten van de knijten hiervan zijn afkomstig van determinaties van mijn masterproef die onder begeleiding van Veerle Versteirt en Wouter Dekoninck gebeurde.

Op de schorren werden er 3 vallen geplaatst: Galgenschoor, Paardenschor en Potpolder en dit van eind april tot eind mei en opnieuw voor een maand in augustus of september 2011. In mei en juni werden er bovendien larvale staalnames gedaan.

De resultaten

Galgenschoor

Lillo

Paardeschor

Meer weten?

Culicoides.net