Rode draadworm – Heteromastus filiformis

De rode draadworm is een lange, dunne worm. Volwassen exemplaren kunnen 8 tot 18 centimeter lang worden terwijl de doorsnede niet meer is dan 1 millimeter.

De rode draadworm is knalrood omdat hij vol zit met hemoglobine, dezelfde kleurstof die ook ons bloed rood kleurt. Wij gebruiken hemoglobine om zuurstof mee vast te houden en te transporteren. De worm gebruikt de stof voor hetzelfde doel. Hij kan daardoor leven in delen van de wadbodem waar maar weinig zuurstof in zit.

Hij zit in een verticale gang, met de kop naar beneden. Daar eet hij zand. In dat zand zitten bacteriën, waar hij van leeft. Het zand poept hij weer uit aan het andere eind, op de wadbodem. De uitwerpselen zien er uit als zwartgrijze pilletjes.

De draadworm, zoals veel andere sedentaire wormen, maakt een kokertje rond zich. Dat gaat vanzelf omdat de huid van de worm een mucus (polysacchariden) uitscheidt waar de zandkorreltje in kleven.

xxxxxx rode-draadworm xxxxx

Het dier leeft van bacteriën uit het zuurstofloze gedeelte van de bodem.
Zelf dient de volwassen draadworm als voedsel voor de zandzager, platvissen als schol en bot en de rosse grutto. Jonge draadwormen vormen een prooi voor platwormen, krabben, garnalen en bodemvissen.

Kaviaar van het slik

xxxxx rodedraadworm_eieren xxxxxxIn maart – april verschijnen er op de bodem kleine balletjes, soms zie je meer dan 200 van deze balletjes per m².

Het zijn de eiballetjes van de rode draadworm.
Ieder vrouwtje produceert ca. 1cm grote geleiachtige balletjes waarin tot 10.000 microscopisch kleine eitjes zitten.

Deze balletjes vormen geen interessante prooi: kleine aanvallers kunnen er geen weg mee, en een grote aanvaller zal ervoor bedanken want het opwarmen in de maag kost meer energie dan er uit te halen is.

xxxxx bodemleven.jpg xxxxx

In vergelijking met andere bodemdieren kan de draadworm nog vrij lang overleven in een bodem die belast is met zware metalen. Ook voor het storten van baggerspecie is de soort relatief ongevoelig.

Natuurlijk is de soort niet geheel ongevoelig en zal het bij hoge concentraties gif niet kunnen overleven.

Meer weten?