Erosie en progressie schorrand Groot Buitenschoor

De schorrand op het Groot Buitenschoor kent sinds 2005 voornamelijk progressie door aangroei van de zeebiesrand.  Maar er is ook regressie over een zone van ongeveer 153m in het noordelijke deel.

Regressie van de schorrand

Op onderstaande luchtfoto werd deze evolutie ingetekend. Er is slechts een kleine zone, aangeduid met =, waar de toestand stabiel blijkt.

GBS-progressie-en-erosie

Meetproject

In oktober 2010 werden hier een veertiental referentiepunten uitgezet.

schorrand-groot-buitenschoor-grens--frank-wagemans

Eerste resultaten

In oktober 2011 en 2014 werden vergelijkende erosiemetingen uitgevoerd.

De eerste resultaten leren ons:

  • de gemiddelde regressie bedraagt 0,66m/j
  • dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende meetpunten. De regressie bedraagt 4m/j voor meetpunt 10, voor meetpunt 6 bedraagt die 18cm/j. Dit kan verklaard worden door de bodemsamenstelling.

Een meer uitgebreid verslag kan je binnenkort nalezen in desbetreffende rapportering.

Progressie van de schorrand

Er is groeipotentie aanwezig ! Langsheen de zeebiesrand zijn er geregeld duidelijk zichtbare uitbreidingen van de zeebies slikwaarts.

Het meetproject

Sinds 2007 heeft Hug Van Beek verdeeld over 6 raaien over een breedte van 500m, elk jaar een pvc-buis tegen de zeebiesrand gezet. Daaruit blijkt dat er in die zone toch, een duidelijke progressie van de zeebiesrand is.

zeebiesrand-gbs-meetraai-prutprutserspad-foto-frank-wagemans

Meetresultaten

Jaar Afstand tot nulpunt
2007 0m
2008 1m60
2009 3m60
2010 4m60
2011 6m90
2012 8m70
2013 11m20
2014 12m90
2015 15m14
2016 16m94