Schor … Schorre … Schoor

Polderpennenlikker in actie …

Er lopen blijkbaar toch nog wat pennenlikkers rond die denken dat ze zich interessant kunnen maken door te beweren dat het Galgeschor en Groot Buitenschor moet zijn als men het over onze schorren heeft. Zij bewijzen daarmee enkel dat ze in hun omnipotente domheid duidelijk geen kaas hebben gegeten van toponomie.

Er was zelfs een polderpennenlikker die het zover heeft gedreven gedreven dat hij de districtsraad zo zot kreeg om ons officieel een vraag te stellen over schoor en schor. U ziet het: een zaak van het hoogste staatsbelang voor dat simpel polderboerke.

Laat ons even dit duidelijk stellen: het feit dat schoor volgens hem geen officieel Nederlands woord is, is van generlei waarde bij plaatsnamen. Meule en beke zijn ook geen officiële Nederlandse woorden en toch bestaat het dorp Meulebeke, of moet dat dan veranderen naar Molenbeek?

De benamingen Galgeschoor of Groot Buitenschoor worden zo vermeld op de topografische kaarten van het NGI; ook in officiële dokumenten gebruikt men de benamingen Galgeschoor of Groot Buitenschoor. Het NGI vraagt al jaren de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD) om advies over de spelling van nieuwe toponiemen of over toponiemen waarvan de schrijfwijze op de kaart wordt betwist. Dus dit berust niet op een follieke van onzentwege zoals onze polderkrabbelaar beweert.

Galgeschoor

Waar de benaming Galgeschoor vandaan komt is klaar als een klontje: de benaming verwijst naar de galg die er vroeger stond opgesteld.

Nevenstaande afbeelding is een deel van de Ferrariskaart. De blauwe pijl wijst naar de benaming Justice.

Schor, schorre of schoor?

naamgeving_kaart_1747

De oudste kaart waar we momenteel over beschikken dateert van 1747 en werd getekend door een zekere J.S.Tirion uit Amsterdam. Bij het Groot Buitenschoor vermeldt hij de naam ‘Stoofschor’.

ferraris_gs_groot

Onze vriend graaf de Ferraris, die in opdracht van de Oostenrijkse bezetter onze gebieden in kaart moest brengen, speelt op zeker: hij vermeldt geen naam bij onze gebieden.

naamgeving_gbs_vandermaelen

Op de Vandermaelenkaart uit 1854 – kaartblad nr 370 Santvliet – spreekt men van ‘Galge Schorre’ en ‘Groot Buyten Schorre’. En als je goed kijkt dan zie je weer een klein verschil: links het ‘Groote Buyten Schorre’ en bovenaan het ‘Kleyn Buyte Schorre’.

naamgeving_gbs_1935

Op de kaart van l’Institut Cartographique Militaire uit 1935 – kaartblad Lillo 7/6 – spreekt men van ‘Galge Schoor’ en ‘Groot BuitenSchoor’.

naamgeving _1996

Op recente topografische kaarten – kaart 7/6 Zuid, Doel, uitgegeven in 1996 – heeft men het nog altijd over ‘Galgeschoor’ en ‘Groot Buitenschoor’.

Op de 1800-reeks van de hydrografische kaarten uitgegeven bij de Nederlandse Dienst der Hydrografie, vermeld men ook Galgeschoor en Groot Buitenschoor. Onderstaande afbeelding komt van de kaart 1803.5 uitgave 2012.

1803-kaart-gbs-2012

Vanwaar die naamsverandering?

De naamsverandering tussen 1854 en 1935 van ‘Groot BuitenSchorre’ en ‘Galge Schorre’ tot resp. ‘Groot Buitenschoor’ en ‘Galgeschoor’ is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de man die toendertijd de kaart tekende afkomstig was uit de streek tussen (ruwweg) Mariekerke en Gent, want daar gebruikt men wel degelijk de benaming ‘schoor’ i.p.v. ‘schor’. Hogerop de Schelde, en meer bepaald stroomopwaarts van Mariekerke, komen we verschillende ‘schoren’ tegen: St-Amandsschoor, Groot Schoor van Hamme, Groot Schoor van Grembergen, de Brede Schoren,en het Konkelschoor.

Het Melkschoor

kaart_schoor_groot

Een beetje verderop stroomopwaarts van Lillo vonden we nog een schoor terug, het Melkschoor. Op een kaart uit 1703 over de slag van Eeckeren, noemt men dit schoor (gekleurd gebied) begrensd door Cruysschans, Walenhouck, Orderen, Wilmerdonck en Fort Saint-Philippe: schoor.

Etymologie

Op etymologie.nl kan u meer te weten komen over de oorsprong en de evolutie van het woord schor en schoor, lees verder

Toponymie

Een toponiem is de eigennaam van een geografische entiteit. Het NGI – Nationaal Geografisch Instituut – verzamelt informatie over de toponiemen, voor zover ze betrekking hebben op geografische objecten die op topografische kaarten afgebeeld zijn of in geografische databases opgeslagen zijn.

Het NGI vraagt al jaren de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD) om advies over de spelling van nieuwe toponiemen of over toponiemen waarvan de schrijfwijze op de kaart wordt betwist.

>> Lees verder