Landschappen van Jean Massart

massart

Dit herfotografieproject ving in essentie zo’n honderd jaar geleden aan. De reeks foto’s van botanicus en professor aan de ULB Jean Massart is het centrale gegeven in dit onderzoeksproject.

Massart fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen en koos daarvoor – vanuit strikt wetenschappelijke overwegingen – beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site.

In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke in opdracht van de Nationale Plantentuin van België en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten nieuwe opnamen van een zestigtal van deze locaties in Vlaanderen. Samen met de foto’s van Massart werden ze in een reizende tentoonstelling aan het publiek getoond en gepubliceerd in het boek Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu. Van groene armoede naar grijze overvloed. Het leverde uniek materiaal op voor een vergelijking van de landschappen rond 1900 en die van 1980.

In overleg met het Labo Stedenbouw van de Universiteit Gent, gaf het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in 2003 aan fotograaf Jan Kempenaers de opdracht dezelfde locaties, na Massart en Charlier, een derde maal te fotograferen. Zo ontstond een unieke drieledige reeks foto’s die de transformatie van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen gedurende de laatste honderd jaar op een objectieve maar schitterende manier weergeeft.

Galgeschoor:

Groot Buitenschoor:

Copyright

Voorgaande tekst werd overgenomen uit en verwijst naar www.recollectinglandscapes.be, de website van het project Recollecting Landscapes van de Universiteitsbibliotheek Gent.

website: © Universiteitsbibliotheek Gent en Labo S (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) Universiteit Gent foto’s Charlier: © Georges Charlier en Nationale plantentuin foto’s Kempenaers: © JanKempenaers kaarten: © GIS-Vlaanderen en NGI tekening De Maesschalck: © Jan De Maesschalck (http://www.zeno-x.com/)