De Scheldekaarten van Beautemps-Beaupré

425px-Charles-Francois_Beautemps-Beaupre

Charles-François Beautemps-Beaupré was een Frans cartograaf die in de 19e eeuw een wetenschappelijk verantwoorde Scheldekaart maakte in het licht van de toenmalige Franse politiek t.o.v. Antwerpen als toekomstige vlootbasis en handelshaven.

De peilingen werden tussen 1799 en 1811 verricht. De toestand van de Westerschelde zelf is die van 1804. De late publicatie van de kaart in 1817 is wellicht te wijten aan de vrees dat de kaart met haar nauwkeurige inlichtingen in handen zou vallen van de vijanden van Frankrijk.

Alle dieptepeilingen alsook de oevers met hun dijken, inhammen, schorren en landmerken zijn zorgvuldig aangeduid. De benamingen van de steden zijn in het Nederlands, in 1817 is immers heel het gebied onder Hollands bewind. Deze hydrografische kaart kwam ten goede aan de marine en de koopvaardij.

Meer weten?

>> Carte réduite des cotes des Pays-Bas
>> De Scheldekaarten van Beautemps-Beaupré