Natuurstreefbeeld voor brakke en zilte natuur

De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing van het geïntegreerd
natuurbeheer. Voor deze natuurstreefbeelden wordt de goede toestand (doel van het
beheerplan) gedefinieerd. Via beheer moet namelijk getracht worden de vegetatie in een
goede toestand te brengen.

Onder goede toestand wordt verstaan dat de vegetatie goed ontwikkeld is en zich op zijn minst in een toestand bevindt waar verstoringsindicatoren beperkt zijn. Bij de ‘niet-goede toestand’ gaat het vaak om romp- en derivaatgemeenschappen of vegetaties met duidelijke indicaties van verstoring.

Fiches

In het eindrapport zijn de fiches per habitat(sub)type opgenomen. Wat betreft brakke en zilte wateren vind je desbetreffende fiche op pagina 133 van het eindrapport.

Klik op de cover om desbetreffend bestand te downloaden.

Publicaties