Korte historiek

In april 1994 startten we een proefproject waarbij we de verruiging op het Galgeschoor op het zogenoemde zeeasterveld, door maaibeheer aanpakten.

Tot voor een paar jaar was dit gebiedje een mooi voorbeeld van een zilt grasland rijk aan zeeaster. De zeeasters waren op korte tijd verdrongen door het riet.

En met zeer positieve resultaten: wat een eentonig rietveld met enkele plekken kweekgras was, werd op enkele maanden tijd omgetoverd tot een gevarieerd gebiedje met voornamelijk zeeaster Aster tripolium, maar ook zeebies Scirpus maritimus, spiesmelde Atriplex hastata, blaartrekkende boterbloem Ranunculus scleratus, enz …

Dit maaibeheer is echter zeer arbeidsintensief en bijgevolg slechts gedurende een korte tijd op een klein deeltje van het schor vol te houden. Een haalbare oplossing is de combinatie van maaibeheer met begrazing.

Groot Buitenschoor

Op het Groot Buitenschoor maaien we jaarlijks in het voorjaar het zilt grasland .

Later in het voorjaar nemen de schapen, eventueel aangevuld met paarden en/of runderen dit werk over. Op korte tijd werden een aantal bestaande graslanden met voornamelijk strandkweek gekortwiekt en trokken de schapen verbindingswegen door de rietvelden.

Galgeschoor

Op het Galgeschoor vertrouwen we uitsluitend op ons gemengd begrazingsteam: seizoensbegrazing met schapen, aangevuld met runderen en/of paarden.