Aanpassing beheer juni 2017

Einde juni 2017 werd besloten het beheer van onze schorren aan te passen aan de nieuwe regels.

Galgeschoor

Voor het Galgeschoor wijzigt er quasi niets. De huidige, feitelijke situatie wordt vastgelegd. Begrazing gebeurt in en om het gebied van de Heemstweg (groene Brug van Monsanto). Het begrazingsgebied wordt afgebakend door bestaande rasters en grachten die de dieren tegenhouden.

Groot Buitenschoor

Op het Groot Buitenschoor komen er 3 gebieden in aanmerking voor begrazing:

  • Permanente begrazing in zone 1 (3.4ha) en zone 3 (2ha)
  • Gestuurde begrazing in zone 2 (zilt grasland, 3.5ha)

Hiervoor moeten enkel rasters hersteld en versterkt worden, evenals 2 nieuwe rasters.

Op het Beheerteam Natuurpunt Antwerpen Noord van 12 oktober 2017 werd beslist, ik citeer:”Het maaien van het zilte grasland half april, tijdens het broedseizoen, werd door het beheerteam afgewogen en goedgekeurd. Voor het maaibeheer opstart moet er gekeken worden of er langs de grenzen van het ZG broedvogels aanwezig zijn.”