Peterschap BASF

BASF-greanpeace-19okt1988

Op het eerste gezicht lijkt een peterschap met de daarbij horende financiële ondersteuning van Natuurpunt  door BASF geen evidentie.

Ooit voerden Natuurpunt samen met Greenpeace actie tegen de afvalwaterlozingen door BASF in de Schelde. Op 19 oktober 1988 sloten zij de lozingspijp op het Groot Buitenschoor af met een metalen plaat.

Maar de tijden zijn veranderd: het behoud van de aarde voor de toekomstige generaties is nu een bekommernis van burgers, overheden én bedrijfsleven. Ook chemische bedrijven staan voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het welzijn van mensen, economische welvaart en ecologische kwaliteit, met andere woorden voor duurzaam ondernemen.

Bij duurzaam ondernemen hoort niet enkel zorgzaam omgaan met natuur en leefmilieu maar ook rekening houden met bekommernissen van de omwonenden en buren en met de engagementen van medewerkers.

Met dit peterschap is BASF niet aan zijn proefstuk. Reeds eerder konden de natuurarbeiders van de sociale werkplaats van Natuurpunt Antwerpen Noord rekenen op een helpende hand. Ook onze conservators van het Groot Buitenschoor konden bij BASF terecht voor een nieuwe toegang tot de Scheldedijk.

Met de financiële en logistieke steun van BASF willen wij het Groot Buitenschoor beter bekend maken bij de polderbewoners, kan het natuurstudiewerk op het schor verder worden uitgebouwd en konden de plannen voor een vogelkijkhut eindelijk worden gerealiseerd.

In het kader van dit peterschap beschikken wij over 2 lokalen in het e-paviljoen BASF.