Peterschap BASF en het schorren.kot

BASF-greanpeace-19okt1988

Op het eerste gezicht lijkt een peterschap met de daarbij horende financiële ondersteuning van Natuurpunt  door BASF geen evidentie.

Ooit voerden Natuurpunt samen met Greenpeace actie tegen de afvalwaterlozingen door BASF in de Schelde. Op 19 oktober 1988 sloten zij de lozingspijp op het Groot Buitenschoor af met een metalen plaat.

Maar de tijden zijn veranderd: het behoud van de aarde voor de toekomstige generaties is nu een bekommernis van burgers, overheden én bedrijfsleven. Ook chemische bedrijven staan voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het welzijn van mensen, economische welvaart en ecologische kwaliteit, met andere woorden voor duurzaam ondernemen.

Bij duurzaam ondernemen hoort niet enkel zorgzaam omgaan met natuur en leefmilieu maar ook rekening houden met bekommernissen van de omwonenden en buren en met de engagementen van medewerkers.

Met dit peterschap is BASF niet aan zijn proefstuk. Reeds eerder konden de natuurarbeiders van de sociale werkplaats van Natuurpunt Antwerpen Noord rekenen op een helpende hand. Ook onze conservators van het Groot Buitenschoor konden bij BASF terecht voor een nieuwe toegang tot de Scheldedijk.

Met de financiële en logistieke steun van BASF willen wij het Groot Buitenschoor beter bekend maken bij de polderbewoners, kan het natuurstudiewerk op het schor verder worden uitgebouwd en konden de plannen voor een vogelkijkhut eindelijk worden gerealiseerd.

In het kader van dit peterschap beschikken wij over 2 lokalen in het e-paviljoen BASF.

e-Paviljoen BASF

Op 28 april 2007 opende BASF zijn e.paviljoen in het voormalige laboratorium van de waterzuivering. In dit nieuwe bezoekerscentrum worden bezoekers aan de hand van een heuse tentoonstelling geïntroduceerd in de wereld van BASF en meer bepaald in het thema duurzaamheid. De ‘e’ in de naam e.paviljoen staat voor educatie, ecologie en economie. Precies de 3 elementen die BASF wil belichten in dit nieuwe bezoekerscentrum.

In het kader van een peterschapsproject beschikken wij sinds 6 januari 2013 in het e-paviljoen van BASF, over 2 lokalen die wij tot het Schorren.huis gedoopt hebben.

Hier ontvangen wij schorrenbezoekers vanaf een half uur voor het begin van een wandeling die aan het Schorren.huis vertrekt – zie onze schorrenagenda. U kan hier op een droge en moddervrije wandeling kennismaken met onze schorren.

Ook na de wandeling is het schorren.huis toegankelijk om nog wat na te praten bij een lekker drankje.