Studiedag: Fossielen van onze Noordzee

Tijdens de ijstijden was de Noordzee geen zee, maar een drooggevallen toendravlakte doorsneden met brede rivieren. Uit dit begraven verleden halen vissers en zandwinners met de regelmaat van de klok fossielen naar boven. Rond dit rijke verleden en wat je daarvan vandaag nog op het strand kunt aantreffen, organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) i.s.m. diverse experten op vrijdag 14 oktober 2022 een studiedag in zijn nieuwe gebouwen aan de Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende.

>> lees verder