Masterplan Lillo

De landschappelijke en cultuurhistorische waarde maken van Lillo een unieke plek
binnen de Antwerpse context. De ligging langs de Schelde en de uitbouw van Lillo
als militaire vesting in de zestiende eeuw vormen dan ook het kader waarbinnen dit
masterplan wordt opgemaakt. Het masterplan zal de landschappelijke en cultuurhistorische waarden uit het
verleden verwerken en een blik richten op de toekomst.

>> Download het Masterplan