Ooster- en Westerscheldekaart uit 1621

Een kaart van de Ooster- en Westerschelde en de aangelegen gebieden tussen Antwerpen en Bergen op Zoom, vervaardigd door P. Verbist te Antwerpen in 1631.

Nieuwe Caert Vande Ghelegentheijt vande Oost en Wester Schelde vertoonende ock de verdroncken overwaterde Landen nieu aengewassen schoren, ende de kreeken oft killen in ende door de selve tusschen Bergen en Antwerpen soo het nu is. 1631./ t’Antwerpen bij Peter ver Bist op de Lombaerde vest inde nieu Werrelt./ Peter ver Bist Antwerpiensii. fecit et excud.

Ter oriëntatie:

>> bekijk de kaart

bron: FB-pagina “De Schelde van de monding tot de Rupel”