Sigmaplan-in-actiedag in het Mechels Rivierengebied

Op vrijdag 7 oktober 2016 zijn het Zennegat en omgeving het decor voor de Sigmaplan-in-actiedag, een initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Op deze doedag kunnen gemeentebesturen uit heel Vlaanderen, omwonenden en geïnteresseerden kennismaken met Dijlemonding, een cluster van overstromingsgebieden die ten noorden van Mechelen wordt ingericht.

>> Lees verder