Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust

Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust.

In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en satellietbeelden en vergeleken worden.
>>naar HisGISKust-website

Momenteel bevat de beeldbank meer dan 100 kaarten waarvan er een 70-tal gegeorefereerd zijn. Je kan deze gericht doorzoeken door te gaan (gecombineerd) filteren op ouderdom, geografisch bereik, het thema van de kaart of een vrije zoekterm ingeven. Om een overzicht te krijgen op alle mogelijkheden van deze nieuwe website, raden we aan even de videohandleiding te bekijken.

Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid ervan aangeboden aan de eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld.

In de toekomst zal HisGISKust verder uitgebreid worden met andere relevante historische kaarten (inclusief 19de eeuw en begin 20ste eeuw). Indien u hieromtrent ideeën of suggesties heeft, dan horen wij dit graag (mail naar hans.pirlet@vliz.be of nathalie.dehauwere@vliz.be). Verder verwelkomen wij ook graag nieuwe partners die kaartmateriaal, mits correcte bronvermelding, ter beschikking willen stellen in dit initiatief. Alle materiaal wordt door het vrij ter beschikking gesteld (#opendata).

Het initiatief HisGisKust werd opgestart door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Cultuurbibliotheek te Brugge, met financiering van de Provincie West-Vlaanderen.